Infekce a sepse u novorozenců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petržílková, Helena
dc.contributor.author Tichá, Renáta
dc.date.accessioned 2017-06-22T07:00:47Z
dc.date.available 2017-06-22T07:00:47Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68907
dc.description.abstract Teoretická část mé bakalářské práce rozebírá základní rozdělení novorozenců, zmiňuji nejčastější typy infekce jako je pneumonie, GBS infekce, meningitidu a sepsi u novorozenců. Velmi důležitá je hygiena rukou zdravotníků, což také zmiňuji v bakalářské práci. V neposlední řadě popisuji infekci spojenou se zdravotní péčí. Ve výzkumné části zmapuji epidemiologickou situaci infekcí a sepsí v ČR. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject novorozenci cze
dc.subject infekce cze
dc.subject sepse cze
dc.subject patogeny cze
dc.subject infekce spojená se zdravotní péčí cze
dc.subject newborns eng
dc.subject infection eng
dc.subject sepsis eng
dc.subject germ eng
dc.subject healthcare associated infection eng
dc.title Infekce a sepse u novorozenců cze
dc.title.alternative Infection and sepsis in newborns eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated The teoretical part of this bachelor thesis analyzizes the basic distribution of a newborns. I mention the most common types of infections like pneumony, GBS infection, meningitis and newborn sepsis. In my bachelor thesis i also mention, that a hand hygiene of healthcare profesionals is very important. Last but not least, i mention a healthcare associated infection. In the research part of this paper i will map epidemiological situation of the infections and sepsies in a Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36546
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Z jakého důvodu jste vyřadila 6 dotazníků z hodnocení? 2. K hodnocení znalostí NLZP jste převzala tabulku, která byla určena pro studenty. Na základě čeho se domníváte, že tyto dvě skupiny respondentů můžete posuzovat podle stejné škály? 3. V otázkách zaměřených na dezinfekci rukou se ptáte na správné odpovědi dle WHO. Jsou metodické pokyny zdravotnického zařízení v souladu s WHO? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 33018
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account