Vyšetření nestechiometrie In v CuInTe2 a jejího vlivu na termoelektrické vlastnosti CuInTe2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíček, Petr
dc.contributor.author Munzar, Milan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:51Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:51Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68898
dc.description.abstract Sloučenina CuInTe2 dovoluje relativně velké odchylky od stechiometrie, díky nízkým energiím tvorby nativních defektů. Tato práce je věnována studiu vlivu nestechiometrie India na transportní a termoelektrické vlastnosti systému CuIn1-xTe2. Popisuje a pokouší se interpretovat, jak se se změnou nestechiometrie India ve vzorcích mění jejich elektrická vodivost, Seebeckův koeficient, tepelná vodivost a Hallův koeficient, s využitím teoretických prací, pojednávající o nativních defektech těchto systémů. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject CuInTe2 cze
dc.subject termoelektrické vlastnosti cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject nestechiometrie cze
dc.subject CuInTe2 eng
dc.subject thermoelectric properties eng
dc.subject optimalization eng
dc.subject nonstochiometry eng
dc.title Vyšetření nestechiometrie In v CuInTe2 a jejího vlivu na termoelektrické vlastnosti CuInTe2 cze
dc.title.alternative Study of nonstechiometry of In in CuInTe2 and its influence to thermoelectric properties of CuInTe2 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Drašar, Čestmír
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated Compound CuInTe2 allows relatively large deviations from stoichiometry due to the low energies of formation of native defects. This paper is devoted to the study of the effect of nonstoichiometry of Indium on the transport and thermoelectric properties of the CuIn1-xTe2 system. It describes and attempts to interpret, how changes in Indium content affects electrical conductivity, Seebeck coefficient, thermal conductivity, and Hall coefficient, with use of theoretical works on native defects of these systems. KEYWORDS CuInTe2, Thermoelectric eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36886
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 33060
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account