Fenomén školní nekázně a agresivita studentu středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Holcová, Šárka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:27Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:27Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68881
dc.description.abstract Práce se zabývá fenoménem školní nekázně a agresivitou studentů středních škol vůči pedagogům. Cílem je popsat příčiny a nejčastější projevy nekázně a agresivního chování ve škole, zmapovat osobní zkušenosti učitelů se školní nekázní žáků, jejich reakce a způsoby řešení. V praktické části práce využívám kvantitativní výzkumnou strategii, výzkumným nástrojem bude dotazníkové šetření mezi učiteli a studenty různých typů středních škol. Získané výsledky budou vhledem do současné kázeňské situace na středních školách. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject agresivita vůči pedagogům cze
dc.subject agresivní chování cze
dc.subject školní nekázeň cze
dc.subject kázeňské přestupky cze
dc.subject střední škola cze
dc.subject aggression eng
dc.subject school indiscipline eng
dc.subject manifestations of indiscipline eng
dc.subject disrespect teachers eng
dc.title Fenomén školní nekázně a agresivita studentu středních škol cze
dc.title.alternative School indiscipline phenomenon and aggression of high school students eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín
dc.date.accepted 2017-05-23
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the phenomenon of school indiscipline and aggression of high school students against teachers and mapping the personal experiences of teachers in the issue of school indiscipline. The aim is to examine and clarify the causes of school indiscipline, describe the most common manifestation of indiscipline against teachers, reactions of teachers to indiscipline and agression and actions how they resolve this problem. In my work I focus on reasons why students don't respect teachers and experiences of teachers with indiscipline at school. The aim of the practical part is the quantitative approach to research. The research sample is represented by students and teachers from various high schools. Data are obtained via an anonymous questionnaire survey, where obtained results can help to find and lower the causes leading to school indiscipline. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35757
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka představila svou bakalářskou práci, její cíle a závěry a~zodpověděla dotazy členů komise a otázky z posudků. cze
dc.identifier.stag 32617
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account