Jóga a tělesnost: význam těla v současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jetmarová, Jana
dc.contributor.author Zemanová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:18Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:18Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68873
dc.description.abstract Práce se zabývá konstrukcí tělesné identity jedinců v současné české společnosti z pohledu osob praktikujících jógu. Autorka popisuje tělesnou zkušenost a sebepojetí těla a odpovídá na otázku významu těla v moderní době. Téma je zasazeno do teorie antropologie těla, fenomenologie vnímání, konceptu tělesnosti a vědomého těla. Kvalitativní výzkum probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů, zúčastněného pozorování a metodou karnální sociologie. cze
dc.format 89 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jóga cze
dc.subject tělo cze
dc.subject tělesnost cze
dc.subject sebepojetí těla cze
dc.subject vědomé tělo cze
dc.subject tělesná identita cze
dc.subject zdraví cze
dc.subject krása cze
dc.subject Yoga eng
dc.subject body eng
dc.subject embodiment eng
dc.subject self body eng
dc.subject mindful body eng
dc.subject physical identity eng
dc.subject health eng
dc.subject beauty eng
dc.title Jóga a tělesnost: význam těla v současné společnosti cze
dc.title.alternative Yoga and embodiment: meaning of the body in contemporary society eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Synková, Hana
dc.date.accepted 2017-05-30
dc.description.abstract-translated The work is dedicated to construction physical identity of individuals in contemporary Czech society from the perspective of people practicing yoga. The author describes the physical experience and embodiment and answers the question of the meaning of body in modern era. The theme is set in the theory of anthropology of the body, phenomenology of perception and concept of physicality and consciousness body. Qualitative research was conducted through semistructured interview, participant observation and method of carnal sociology. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35997
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Jóga a tělesnost - význam těla v současné společnosti. Vedoucí - Dr. Jetmarová resumé posudku - rozsáhlý přehled teoretických pohledů a teorií, ale vhodnější by byla hloubka výzkumu. Oponent: Dr. Synková - slabší analýza teoretických přístupů, horší stylistika. Studentka vysvětlila příčiny svého tápání v procesu výzkumu. cze
dc.identifier.stag 30799
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account