Institut výměnku včera a dnes

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada
dc.contributor.author Mazaná, Lenka
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:10Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:10Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68867
dc.description.abstract Tato práce je věnována studiu institutu výměnku ve vybrané lokalitě, na smlouvy týkající se výměnku, vzpomínek informantek na tento fenomén a studii literatury, která se k ní váže. Výzkum pro tuto práci se zaměřoval hlavně na první polovinu 20. století a současnost, dotýká se ale i historie. Zabývá se pohledem na výměnek v minulosti a v dnešní době. cze
dc.format 58 s., 19 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výměnek cze
dc.subject stáří cze
dc.subject příbuzenství cze
dc.subject mezigenerační smlouvy cze
dc.subject institute of life estate resevation eng
dc.subject age eng
dc.subject kindship eng
dc.subject intergenerational contract eng
dc.title Institut výměnku včera a dnes cze
dc.title.alternative Institute of life estate reservation yesterday and today eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to the study of the institute of life estate reservation in the selected location, to the contracts related to the institute of life estate reservation, to the memories of informants to this phenomenon and to the study of connected literature. The research is focused on the first half of the 20. Century, present but it touches the older history, too. This thesis also deals with the differences of the institute of life estate reservation in the past and the present. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35943
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila základní rysy své bakalářské práce, metody, cíle, teoretické ukotvení, byly přečteny oba posudky, na základě posudků proběhla rozprava. Komise se přiklonila k hodnocení výborně. cze
dc.identifier.stag 32398
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account