Etický rozměr eutanázie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Adam
dc.contributor.author Zacharová, Dominika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:04Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:04Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68855
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá formami umírání a eutanázie, jejich legislativním pojetím a vnímáním veřejnosti. Práce je založena na základním právním a medicínském hledisku a terénním výzkumu. Teoretická část práce je doplněna zjištěnými fakty na základě výzkumu, který probíhal formou rozhovorů s respondenty. Podrobnější rozbor problematiky je v části praktické. Cílem práce je zjistit pomyslnou hranici etičnosti eutanázie a hodnotu života. cze
dc.format 72 s., 8 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject eutanázie cze
dc.subject asistovaná sebevražda cze
dc.subject život cze
dc.subject smrt cze
dc.subject etika cze
dc.subject euthanasia eng
dc.subject assistedsuicide eng
dc.subject life eng
dc.subject dead eng
dc.subject ethic eng
dc.title Etický rozměr eutanázie cze
dc.title.alternative Ethic Dimension of Euthanasia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk
dc.date.accepted 2017-05-29
dc.description.abstract-translated Thefollowing thesis dealswithvariousformsofeuthanasia and death, theirlegislativeapproach as well as their public perception. It isbased on fundamentallegal and medicalaspectsalongwithfieldresearch. Thetheoretical part issupplementedwithfactsdetermined on thebasisoftheresearch, conductedthroughinterviewswithrespondents. A more comprehensiveanalysisoftheproblemsisfeatured in thepractical part. Theaimofthe thesis is to determinethenotional, ethicalborderofeuthanasia and thevalueoflife. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35930
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci, svůj výzkumný záměr a závěry, k nimž dospěla. Studentka zodpověděla otázky kladené komisí jen částečně. cze
dc.identifier.stag 32379
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account