Direct and Indirect Speech Acts in Job Advertising

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huschová, Petra
dc.contributor.author Šindlerová, Dominika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:48Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68840
dc.description.abstract This thesis is devoted to the analysis of direct and indirect speech acts and their illocutionary force in job advertising. The theoretical part describes job advertising, its forms, content and persuasive function. Speech acts theory developed by J. Austin is introduced, their direct and indirect forms are distinguished and the illocutionary force of sentences is explained. The classification of speech acts developed by Searle is explained and functions as a basis for the analysis. The analytical part examines the occurrence of direct and indirect speech acts, their form and function, in provided job advertisements. eng
dc.format 74 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řečové akty cze
dc.subject ilokuční akty cze
dc.subject ilokuční síla cze
dc.subject inzerce pracovních příležitostí cze
dc.subject přímost cze
dc.subject nepřímost cze
dc.subject přesvědčovací funkce cze
dc.subject zdvořilost cze
dc.subject speech acts eng
dc.subject illocutionary acts eng
dc.subject illocutionary force eng
dc.subject job advertising eng
dc.subject directness eng
dc.subject indirectness eng
dc.subject persuasive function eng
dc.subject politeness eng
dc.title Direct and Indirect Speech Acts in Job Advertising eng
dc.title.alternative Direct and Indirect Speech Acts in Job Advertisements eng
dc.title.alternative Přímé a nepřímé řečové akty v inzerci pracovních příležitostí cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Nováková, Eva
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce zkoumá přímé a nepřímé řečové akty a jejich ilokuční funkce v inzerci pracovních příležitostí. Cílem je také zkoumat míru přesvědčovací funkce jednotlivých řečových aktů a jaký mají vliv na potenciální uchazeče. Práce je rozdělena na teoretickou část, v níž jsou popsány pracovní inzeráty, jejich obsah a jazyk s ohledem na přesvědčovací funkci a jsou vysvětleny a klasifikovány řečové akty, a část praktickou, která zkoumá řečové akty vysvětlené v teoretické části na konkrétních příkladech pracovních inzerátů. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35687
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 31494
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account