Slavery in current films Django Unchained and 12 Years a Slave

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Kňourková, Markéta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:45Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:45Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68831
dc.description.abstract This bachelor thesis is focused on two current movies Django Unchained and 12 Years a Slave, which are both dedicated to American slavery in the nineteenth century, specifically two years before the Civil War. The aim of this thesis is to find and analyse four main elements racial stereotypes, slavery, freedom, and revenge. This paper also tries to prove that all these elements were not only closely related but also significantly influenced the lives of the slaves as well as their white slavers who had been involved in this inhumane institution. eng
dc.format 38 s. (81 329 znaků)
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Afro-Americans eng
dc.subject Django Unchained eng
dc.subject 12 Years a Slave eng
dc.subject stereotype eng
dc.subject freedom eng
dc.subject slavery revenge eng
dc.subject Afro-Americans eng
dc.subject Django Unchained eng
dc.subject 12 Years a Slave eng
dc.subject stereotype eng
dc.subject freedom eng
dc.subject slavery revenge eng
dc.subject Afroameričané cze
dc.subject Nespoutaný Django cze
dc.subject 12 let v řetězech cze
dc.subject stereotyp cze
dc.subject svoboda cze
dc.subject otroctví cze
dc.subject pomsta cze
dc.title Slavery in current films Django Unchained and 12 Years a Slave eng
dc.title.alternative Otroctví v současných filmech Nespoutaný Django a 12 let v řetězech cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kleprlík, Michal
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zaměřuje na dva novodobé filmy Nespoutaný Django a 12 let v řetězech, které se věnují americkému otroctví v 19. století, v období občanské války. Cílem této práce je najít a analyzovat čtyři prvky, které jsou pro tyto filmy klíčové rasové stereotypy, otroctví, svoboda, a odplata. Tato analýza se dále snaží prokázat, že se všechny tyto prvky úzce dotýkaly a podstatně ovlivňovaly nejen životy otroků, ale také bílých otrokářů, kteří založili svou živnost na této nehumánní činnosti. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35692
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 31473
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account