Word Order Irregularities and Sentence Patterns in Master Yoda's Speech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježková, Šárka
dc.contributor.author Dančová, Markéta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:43Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:43Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68828
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with word order irregularities and sentence patterns in Master Yoda's speech and it is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes the unmarked word order and provides explanation of commonly used structures which differ from the regular English word order, namely fronting, inversion, and ellipsis. The structures and their subcategories are described in detail and contexts in which it is possible and common to use them are shown on example sentences. Based on the theory, the practical part describes the patterns used in Master Yoda's speech and gives explanation on how and when these patterns are used. eng
dc.format 56 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject inversion eng
dc.subject fronting eng
dc.subject ellipsis eng
dc.subject spoken language eng
dc.subject Star Wars eng
dc.subject Master Yoda eng
dc.subject inverze cze
dc.subject prepozice cze
dc.subject elipsa cze
dc.subject mluvená řeč cze
dc.subject Star Wars cze
dc.subject Mistr Yoda cze
dc.title Word Order Irregularities and Sentence Patterns in Master Yoda's Speech eng
dc.title.alternative Nepravidelnosti slovosledu a větné vzorce v řeči mistra Yody cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Huschová, Petra
dc.date.accepted 2017-05-30
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá nepravidelnostmi a větnými vzorci v řeči Mistra Yody a je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje nepříznakový slovosled a vysvětluje odchylky, které se v běžně v angličtině vyskytují, jmenovitě prepozici, inverzi a elipsu. Tyto struktury a jejich podkategorie jsou detailně popsány a kontexty, ve kterých se mohou vyskytovat jsou popisovány na příkladových větách. Na základě teorie popisuje praktická část větné vzorce, které jsou v řeči Mistra Yody použity, a vysvětluje, jak a kdy se jednotlivé vzorce používají. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35679
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 31463
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account