Semantics of the Modal Verb CAN in Scientific Style

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huschová, Petra
dc.contributor.author Nedobylová, Jana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:39Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:39Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-02-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68819
dc.description.abstract The aim of this paper is to map various uses of the modal verb CAN and its meanings in scientific style. The first part of this paper describes the modal verb CAN morphologically, syntactically and semantically. This part primarily explains the individual meanings of CAN, which is reflected in the analysis later in the second part of the paper. The meanings are analyzed based on the contextual factors which determine the particular meaning. The paper also includes a discussion of borderline cases. Conclusion of this paper summarizes the quantitative and qualitative results of the use of the modal verb CAN with regards to the particular functional style. eng
dc.format 70 s. (113 624 znaků)
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject modalita cze
dc.subject dispoziční cze
dc.subject dynamická cze
dc.subject jistotní cze
dc.subject význam cze
dc.subject modální sloveso can cze
dc.subject vědecký styl cze
dc.subject modality eng
dc.subject deontic eng
dc.subject dynamic eng
dc.subject epistemic eng
dc.subject meaning eng
dc.subject modal verb can eng
dc.subject scientific style eng
dc.title Semantics of the Modal Verb CAN in Scientific Style eng
dc.title.alternative Sémantika modálního slovesa CAN ve vědeckém stylu cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Nováková, Eva
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated Cílem této práce je zmapovat různá užití modálního slovesa CAN a jeho významy ve vědeckém stylu. První část této práce popisuje modální sloveso CAN z hlediska morfologie, syntaxe a sémantiky. Především se tato část zabývá vysvětlením jednotlivých významů CAN, což je promítnuto v analýze, která tvoří druhou část práce. Významy jsou v analýze popsány na základě kontextových faktorů, které rozhodují o daném významu. Práce se věnuje i diskusi o nejednoznačných případech. V závěru práce jsou výsledky užití modálního slovesa CAN shrnuty jak kvantitativně, tak kvalitativně s ohledem na daný funkční styl. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35693
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 25468
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account