Optimalizace evidence závad z Dynamického auditu hotových vozů v závodu Škoda Auto Kvasiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Nedomlel, Radomír
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:34Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:34Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68818
dc.description.abstract Tato práce se zabývá optimalizací systému evidence závad z Dynamického krátkého auditu hotových vozů v závodu Škoda Auto Kvasiny. Mapuje současný stav evidence závad, charakterizuje dynamický audit i samotný výrobní závod Kvasiny z pohledu zajištění kvality. Cílem práce je navrhnout nové řešení systému evidence závad z Dynamického auditu hotových vozů, které povede k zefektivnění procesu sběru a analýzy dat. Pro ověření přínosu navrhované optimalizace je v práci zpracováno komplexní vyčíslení pomocí teorie užitku. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject dynamický krátký audit cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject Škoda Auto cze
dc.subject evidence cze
dc.subject závady cze
dc.subject checklist cze
dc.subject systémy cze
dc.subject dynamic audit eng
dc.subject quality eng
dc.subject Škoda Auto eng
dc.subject registration eng
dc.subject faults eng
dc.subject checklist eng
dc.subject systems eng
dc.title Optimalizace evidence závad z Dynamického auditu hotových vozů v závodu Škoda Auto Kvasiny cze
dc.title.alternative Optimization for registration of faults from the Dynamic Audit of finished cars at the Škoda Auto Kvasiny plan eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Grepl, Miroslav
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the optimization of the defect record system from the Dynamic Short Audit of finished cars in the Škoda Auto Kvasiny plant. It maps the current state of registration of defects, characterizes the dynamic audit and the Kvasiny plant itself from the point of view of quality assurance. The aim of the thesis is to propose a new solution of registration system from the Dynamic Audit of finished cars, which will lead to a more efficient collection and analysis of data. In order to verify the benefit of the proposed optimization, a complex quantification with the theory of utility is elaborated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36407
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci, odpověděl na otázky členů státní zkušební komise a zdárně reagoval na otázky kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 33701
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account