Bezpečnost jízdy motorových vozidel v silničních tunelech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína
dc.contributor.author Mlatečková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:33Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:33Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68816
dc.description.abstract Tato práce řeší problematiku bezpečnosti jízdy vozidel v silničních tunelech. Analyzuje možné události, které mohou při jízdě v silničním tunelu nastat, za různých podmínek. Navrhuje postupy a řešení ke snížení negativních vlivů při vzniklých situacích. Součástí práce je návrh evakuačního modelu v podmínkách České republiky a popis jeho jednotlivých kroků. Evakuační model je aplikován na tunel Radejčín na novém úseku dálnice D8. Návrhy na zlepšení bezpečnosti jsou vztaženy na tento tunel a nelze je považovat za všeobecný návod ke zvýšení bezpečnosti jízdy v silničních tunelech všeobecně. cze
dc.format 93 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject riziková analýza cze
dc.subject tunely cze
dc.subject tunel Radejčín cze
dc.subject tunelová trouba cze
dc.subject safety eng
dc.subject risk analysis eng
dc.subject tunnels eng
dc.subject tunnel Radejčín eng
dc.subject tunnel oven eng
dc.title Bezpečnost jízdy motorových vozidel v silničních tunelech cze
dc.title.alternative Driving safety of motor vehicles in road tunnels eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zeman, Libor
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated Focus of this work is about the issue of driving vehicles in road tunnels and its safety. Analyzing possible events that may occur while driving in a road tunnel under different conditions and then suggesting procedures and solutions to reduce negative impact on the situation. Part of the project is evacuation modelling of various situations in Czech Republic and description of its various steps. Evacuation model is applied to the tunnel Radejčín on the new section of motorway D8. Suggestions to improve safety are related to this tunnel and cannot be considered as general instructions to increase security driving in road tunnels. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36394
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka úspěšně obhájila diplomovou práci a zodpověděla otázky kladené státní zkušební komisí. Vedoucí diplomové práce uvedla, že práce není dostatečně vyvážená. Nejobsáhlejší kapitolou je návrhová část diplomové práce skládající se téměř ze 40 stran, přičemž další návrhy evakuačního plánu studentka sepsala do přílohové části. Oponent diplomové práce v posudku uvedl, že práce je zpracována kvalitně se zaměřením na různé události, které se mohou stát v tunelu. Podrobně je popsán tunel Radejčín se simulací různých událostí. Je navržena i dopravní značka, která lépe informuje dané řidiče v tunelu. Zároveň by měly být i navrženy např. informační tabule před posledním možným sjezdem před tunelem, aby řidič byl informován, že tunel je omezen či neprůjezdný. cze
dc.identifier.stag 33674
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account