Změna linkového vedení MHD ve městě Kolín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Hujíček, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:32Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68814
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá linkovým vedením MHD ve městě Kolín, kde je provedena analýza současného stavu. Variantní návrhy se týkají úpravy linkového vedení s cílem zatraktivnit MHD. Vše je následně vyhodnoceno a porovnáno se současným stavem. Cílem této práce je po analýze současného stavu následně navrhnout varianty změn linkového vedení MHD spolu s jejich vyhodnoceními. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject linkové vedení cze
dc.subject MHD cze
dc.subject Kolín cze
dc.subject line network eng
dc.subject urban public transport eng
dc.subject Kolín eng
dc.title Změna linkového vedení MHD ve městě Kolín cze
dc.title.alternative Change of line network in urban public transport in city Kolín eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janošek, Radek
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the line network of public transport in the town of Kolín, where an analysis of the current state is carried. Variant proposals concern the modification of line management in order to make urban transport more attractive. Everything is then evaluated and compared to the current state. The aim of this work is to analyze the current state and to follow the proposals for variants of the line management of public transport along with their evaluations. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36416
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci, odpověděl na otázky členů státní zkušební komise a zdárně reagoval na otázky kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 33622
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account