Racionalizace provozu trati Jaroměř - Trutnov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír
dc.contributor.author Macháček, Zdeněk
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:26Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:26Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68803
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá racionalizací provozu na trati Jaroměř Trutnov. Jako racionalizační řešení navrhuji aplikaci nového zabezpečovacího zařízení ESA 44, redukci staničních kolejí, jejich další úpravy a rekonstrukci přejezdových zabezpečovacích zařízení v daném úseku. Realizace těchto opatření povede ke snížení počtu provozních zaměstnanců, zrychlení a zefektivnění dopravy a zejména ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestující veřejnosti. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject racionalizace cze
dc.subject zabezpečovací zařízení cze
dc.subject provozní intervaly cze
dc.subject rationalization eng
dc.subject signalling and security system eng
dc.subject traffic period eng
dc.title Racionalizace provozu trati Jaroměř - Trutnov cze
dc.title.alternative The rationalization of running the railway track Jaroměř - Trutnov eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rozová, Dana
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the rationalization of traffic on the Jaroměř Trutnov line. As a rationalization solution, I propose the application of the new ESA 44 security device, reduction of station tracks, their further modifications and the reconstruction of crossing safety devices in a given section. Implementation of these measures will lead to a reduction in the number of operating staff, speeding up and streamlining traffic and in particular to increase the safety of rail traffic and the public. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36410
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky v následné rozpravě cze
dc.identifier.stag 33037
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account