Změna koncepce dopravní obslužnosti měst Chomutova a Jirkova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Londin, David
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:26Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:26Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68802
dc.description.abstract Tato diplomová práce má za cíl analyzovat současný stav dopravní obslužnosti v Chomutově a Jirkově a dále navrhnout změnu koncepce dopravní obslužnosti, která bude v souladu s udržitelnou mobilitou ve městech. Dále je v práci posouzeno jaký dopad mají navrhovaná řešení na zlepšení kvality. Data byla získána od Magistrátu města Chomutov a z veřejně přístupných zdrojů. V diplomové práci se v návrhové části zaměřila pozornost na nové linkové vedení MHD, integritu železniční dopravy do MHD a byl vyjádřen finanční přínos navrhovaných řešení. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject MHD cze
dc.subject Chomutov cze
dc.subject Jirkov cze
dc.subject významná přestupní místa cze
dc.subject úspora cze
dc.subject transporation service eng
dc.subject public transportation system eng
dc.subject Chomutov eng
dc.subject Jirkov eng
dc.subject important interchange station eng
dc.title Změna koncepce dopravní obslužnosti měst Chomutova a Jirkova cze
dc.title.alternative The change of public transportation service concept in Chomutov and Jirkov. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Říha, Stanislav
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The main aim of this diploma thesis is to analyse current state of public transportation service in Chomutov and Jirkov, and also to suggest change of its concept so it will be compliant with sustainable mobility in cities. Furthermore, the thesis analyses impacts of solutions to improve the quality. Data have been obtained from Chomutov municipality and publicly open sources. In suggestion part of diploma thesis I concentrated on new line routing of public transportation service, integrity of railway trasnporation in public transportation system and also on financial benefit of suggested solutions. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36396
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci, odpověděl na otázky členů státní zkušební komise a zdárně reagoval na otázky kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 33036
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account