Expedice zásilek s využitím multimodální přepravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Vobejda, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:24Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:24Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68798
dc.description.abstract V úvodní části diplomové práce je provedena analýza firmy Nedcon. První část analýzy řeší současný stav firmy, především přepravní podíly jednotlivých druhů přeprav na exportu, dodací podmínky a zhodnocení používaných kontejnerů. Druhá část analýzy je zaměřena na konsolidaci kontejnerových zásilek. V této části je provedena kalkulace nákladů pro kontejnerovou přepravu, tvorba manipulačních jednotek a naložení kontejneru zásilkou. V druhé polovině práce jsou uvedeny vlastní návrhy na zlepšení logistiky a přepravních podmínek. První návrh je zaměřen na intra logistiku s využitím řízení skladu s podporou informačních a komunikačních technologií (WMS), jsou zde podrobně řešeny dva systémy. Prvním je systém čárových kódů (Bar Code) a druhý je systém radiofrekvenční technologie (RFID). Druhý návrh se týká technologických postupů standardizace nakládky. V závěru práce bude provedeno zhodnocení celé diplomové práce. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dodací podmínky cze
dc.subject kontejnery cze
dc.subject nakládka cze
dc.subject nákladní automobily cze
dc.subject zboží cze
dc.subject delivery terms eng
dc.subject containers eng
dc.subject loading eng
dc.subject trucks eng
dc.subject goods eng
dc.title Expedice zásilek s využitím multimodální přepravy cze
dc.title.alternative Consignment expedition with the use of multimodal transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Skalický, Michael
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The first half of this diploma thesis is about the analysis of Nedcon. The first part of the analysis deals with the current state of the company, which includes the transport shares of each type of transport, delivery conditions and evaluation of the containers. The second part of the analysis focuses on the consolidation of container shipments. This analysis includes costing for container transport, container loading and creation of handling units. The author's proposals are discussed in the second half of the thesis. The first proposal focuses on intra logistics with the WMS used, where two systems are described in detail. The first is the Bar Code system and the other is the RFID system. The second proposal concerns the design of technological standardization procedures for loading. At the end of me thesis the whole work will be evaluated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36402
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci, odpověděl na otázky členů státní zkušební komise a zdárně reagoval na otázky kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 33027
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account