Vliv sestavy výlukového nákresného jízdního řádu na kvalitu provozu přes vyloučený úsek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Ferina, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:17Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:17Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68788
dc.description.abstract Tato diplomová práce řeší, jaký má vliv sestava výlukového nákresného jízdního řádu na samotnou kvalitu provozu přes vyloučený úsek. V diplomové práci je zpracován rozbor právních norem, které upravují provoz na dráze. Dále je v diplomové práci vypracována analýza současné tvorby výlukových nákresných jízdních řádů. Na základě provedené analýzy bylo vytvořeno opatření pro zjednání nápravy, opatření bylo následně podrobeno simulaci provozu. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výluka cze
dc.subject výlukový nákresný jízdní řád cze
dc.subject simulace provozu cze
dc.subject lockout eng
dc.subject exclusive drawing timetable eng
dc.subject simulation of traffic eng
dc.title Vliv sestavy výlukového nákresného jízdního řádu na kvalitu provozu přes vyloučený úsek cze
dc.title.alternative Effect of composition of excluded train timetable diagram at operation quality of excluded sector eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Štěpán, Ondřej
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the effect of the timetable cluster composition on the quality of operation through the excluded section. The diploma thesis deals with the analysis of legal norms regulating traffic on the track. In the diploma thesis there is also an analysis of the current creation of the exclusive drawing timetables. On the basis of the analysis carried out, a remedy was put in place, the measure was subsequently subjected to simulation of the traffic. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36422
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Obsah práce neodpovídá zadání v oblasti dopadu výlukového nákresného jízdního řádu na kvalitu provozu. Kvalita provozu není v diplomové práci obsažena.Uvádí nedostatky při tvorbě výlukového jízdního řádu (nedodržení provozní zálohy, špatný sled vlaků, nedodržené následné mezidobí, nedodržený interval křižování, což uvádí jako hrubé chyby). Práce obsahuje celou řadu pravopisných chyb, větné skladby, grafických úprav, které jsou zpracované amatérsky. Návrhová část obsahu 3 stránek je nevyvážená. Ze 3 výlukových rozkazů zobecňuje jejich platnost na výlukový systém jako takový, což je nedostatečné. Komise těsnou většinou hlasů rozhodla o obhájení diplomové práce. cze
dc.identifier.stag 32991
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account