Prognóza dopravního chování a návrh opatření pro intravilán města Chrudim s využitím dopravního modelu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Doseděl, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:14Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:14Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68786
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tvorbou dopravního modelu a ověření plánovaného stavu města Chrudim. Pro práci je proveden dopravní průzkum, který slouží jako podklad dopravního modelu. Pro dopravní model jsou zpracovány a vyhodnoceny data získaná dopravním průzkumem. Současná dopravní situace je podrobně popsána v modelu, přičemž je vysvětlena i jeho tvorba. Na základě současného stavu je vytvořena prognóza dopravy s plánovaným stavem dopravní infrastruktury. Součástí práce je návrh opatření. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní model cze
dc.subject dopravní průzkum cze
dc.subject Chrudim cze
dc.subject intenzita dopravy cze
dc.subject prognóza dopravy cze
dc.subject transport model eng
dc.subject transport survey eng
dc.subject Chrudim eng
dc.subject transport intensity eng
dc.subject transport prognosis eng
dc.title Prognóza dopravního chování a návrh opatření pro intravilán města Chrudim s využitím dopravního modelu cze
dc.title.alternative Transport prognosis and suggestion for inner city of Chrudim using transport model eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Němečková, Jana
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with process of creating transport model and verification of planned state of city Chrudim. There is transport survey realized for the thesis serving as a foundation of transport model. For the transport model, there are processed and evaluated data which were obtained by transport survey. Current state of transport situation is described in detail using transport model with the explanation of creating it. Based on current situation, there is transport prognosis created with planned state of transport infrastructure. Part of thesis contains the proposal of measures. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36423
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci před státní zkušební komisí. Vedoucí diplomové práce kladně hodnotil velmi brzké zahájení zpracování diplomové práce, prakticky ihned po zadání tématu. Pochvalu zaslouží i odpovědné a aktivní provedení rozsáhlých dopravních průzkumů, vč. návrhu a realizace metody jejich vyhodnocení. Hlavním negativa spatřuje vedoucí diplomové práce v nepřehlednosti a nepřesnosti vyjádření, popř. závady v logické stavbě textu.Oponentka v posudku diplomové práce uvedla, že práce poskytuje výsledky z provedení kvalitního a rozsáhlého dopravního průzkumu, kde nejvyšší přínos lze přikládat vyhodnocení tranzitu městem. Při vyhodnocování výstupů modelů předkládá zejména dopady na výši intenzit v intravilánu města. Přínosem práce je popis jednotlivých dopravních opatření a zejména předložení etapizace konkrétních dopravních staveb s ohledem na dopad zatížení na komunikační síti. Zajímavým podnětem v práci je modelové zpracování zákazu vjezdu nákladních vozidel do centra města. cze
dc.identifier.stag 32988
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account