Technicko-provozní úpravy trati Rakovník Mladotice a jejich vliv na jízdní doby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Loucký, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:12Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:12Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68783
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá v první části analýzou současného stavu trati Rakovník Mladotice. Zejména se jedná o bezpečnost na přejezdech a jízdní doby v celé trati. V druhé části se práce zabývá zvýšením rychlosti na základě technicko-provozních úprav na provozovaném úseku tratě Rakovník Kralovice. Třetí část se zabývá zprovozněním neprovozovaného úseku Kralovice Mladotice. Dále je řešeno na základě technicko-provozních úprav zvýšení rychlosti. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject jízdní doby cze
dc.subject bezpečnost na přejezdech cze
dc.subject zvýšení rychlosti cze
dc.subject travel time eng
dc.subject crossing safety eng
dc.subject increase of speed eng
dc.title Technicko-provozní úpravy trati Rakovník Mladotice a jejich vliv na jízdní doby cze
dc.title.alternative Technical-operational modifications of the Rakovník Mladotice track and their influence on travel time eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janošek, Radek
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The first part of this thesis focuses on analysing the current state of the Rakovník Mladotice track. This concerns especially safety on the railway crossings and travel times on the entire track. The second part deals with increase of speed on the basis of technical-operational modifications on the operated section of the Rakovník Kralovice track. Subsequently, the thesis deals with speed increase on the basis of technical-operational modifications. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36408
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky v následné rozpravě. cze
dc.identifier.stag 30580
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account