Analýza a návrh úpravy vnitřních logistických procesů společnosti C.S.CARGO a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seidlová, Andrea
dc.contributor.author Březský, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:06Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68779
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou logistického centra společnosti C.S.CARGO a.s. První část práce analyzuje technické zázemí logistického centra. Ve druhé části je prováděna analýza logistických služeb, které jsou zajišťovány pro stěžejní zákazníky. Závěrečná část obsahuje návrh řešení vyplývající z předchozí analýzy, doplněný o závěrečné vyhodnocení uvedeného návrhu. cze
dc.format 59 s., 15 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject skladování cze
dc.subject logistický proces cze
dc.subject manipulační technika cze
dc.subject osvětlení cze
dc.subject automatická identifikace cze
dc.subject warehousing eng
dc.subject logistic process eng
dc.subject handling equipment eng
dc.subject lighting eng
dc.subject automatic identification eng
dc.title Analýza a návrh úpravy vnitřních logistických procesů společnosti C.S.CARGO a.s. cze
dc.title.alternative Analysis and Design of Adjustment of Internal Processes in C.S.CARGO a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The Bachelor Degree thesis deals with the analysis of the logistics center of joint venture C.S.CARGO a.s. The first part analyzes the technical facilities of the logistics center. The second part introduces the analysis of logistics services provided for the company key customers. Final part contains possible solution arising from the analysis, complemented by final assessment of the given proposal. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36266
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl všechny otázky zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 33706
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account