Analýza a organizace skladování ve firmě ESAB Vamberk, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seidlová, Andrea
dc.contributor.author Vilímek, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:03Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68772
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na návrh nové technologie skladování ve firmě ESAB Vamberk, s.r.o., která působí na trhu v oblasti výroby svařovacích a řezacích zařízení a přídavných svařovacích materiálů. Na základě analýzy jsou zde v práci identifikovány kritická místa a návrhy na zlepšení v oblasti technologie skladování a činností s ním spojených. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sklady cze
dc.subject skladování cze
dc.subject výroba cze
dc.subject technologie cze
dc.subject analýza cze
dc.subject warehouses eng
dc.subject storage eng
dc.subject production eng
dc.subject technology eng
dc.subject analysis eng
dc.title Analýza a organizace skladování ve firmě ESAB Vamberk, s.r.o. cze
dc.title.alternative Analysis and organization of storage in company ESAB Vamberk, s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pluhař, Matěj
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the proposition of new storage technology in company ESAB Vamberk, s.r.o. which operates in the production of welding and cutting equipment and additional welding materials. In the bachelor thesis there are critical points and suggestions for improvements of warehouse technology and all connected activities based on analysis of company. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36227
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil předloženou bakalářskou práci, zodpověděl dotazy vedoucího práce, oponenta práce a reagoval na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 32939
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account