Posouzení bezpečnosti provozu v okolí Základní školy Týniště nad Orlicí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Lahodyuk, Oleksandr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:00Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68766
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá posouzením úrovně bezpečnosti provozu v okolí Základní školy Týniště nad Orlicí, Komenského 828. Cílem práce je analyzovat současnou organizaci provozu, bezpečnost dopravy v okolí školy, dostupnost školy z hlediska pěší, automobilové, vlakové či autobusové dopravy a vyhledat problematická místa. Dále připravit, provést a vyhodnotit dotazníkový průzkum. Závěrem na základě získaných podkladů a informací vytvořit návrh zlepšení, která dále povedou ke zlepšení bezpečnostní situace v okolí základní školy. cze
dc.format 62 s., 4 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject základní škola cze
dc.subject mobilita cze
dc.subject studenti cze
dc.subject organizace dopravy cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject elementary school eng
dc.subject mobility eng
dc.subject students eng
dc.subject traffic organization eng
dc.subject safety eng
dc.title Posouzení bezpečnosti provozu v okolí Základní školy Týniště nad Orlicí cze
dc.title.alternative Assessment of traffic safety near elementary school Týniště nad Orlicí eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The work focuses on evaluation of level of safety traffic organization near the elementary school Týniště nad Orlicí, Komenského 828. The goal of the work is to analyze current traffic organization around school, transport safety in the vicinity of school, availability of school in terms of pedestrian, automobile, train or bus traffic and find problematic places. Next, prepare, carried out and evaluate the questionnaire survey. Conclusion based on data and information creates a proposal for improvement, which is further lead to an improvement of safety situation in the area of this basic school. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36249
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl všechny otázky zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 32930
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account