Plánování údržby letadel u letecké společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Burgr, Luděk
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:59Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:59Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68762
dc.description.abstract Práce popisuje proces údržby letadel, zejména sestavení programu údržby a role jednotlivých subjektů v něm zapojených. Sestavení programu údržby je úkolem provozovatele letadla, který se při této činnosti musí řídit požadavky na údržbu, jenž určuje výrobce během vývoje letadla pomocí metodiky MSG-3. Na celý tento postup dohlíží příslušný letecký úřad, který rovněž provádí dozor nad dodržováním legislativních podmínek během provozu a údržby letadel. Těmto podmínkám je v práci rovněž věnovaná pozornost. Závěr práce popisuje možné legislativní změny přinášející pozitivní efekt pro letecké dopravce při údržbě letadel. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject údržba letadel cze
dc.subject program údržby cze
dc.subject EASA cze
dc.subject CAAC cze
dc.subject organizace údržby cze
dc.subject aircraft maintenance eng
dc.subject maintenance programme eng
dc.subject EASA eng
dc.subject CAAC eng
dc.subject aircraft maintenance organisation eng
dc.title Plánování údržby letadel u letecké společnosti cze
dc.title.alternative Aircraft maintenance planning for airlines eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the topic of aircraft maintenance process, especially with the maintenance programme creation and the role of entities involved in it. The maintenance programme creation is a task of aircraft operators; they have to follow the maintenance requirements defined by the manufacturer who uses the MSG-3 methodology. The whole process and also the implementation of legislative requirements are monitored by relevant aviation authorities. The authorities supervise the application of all requirements, both at airplanes in operation and those that are being maintained. The final part of the thesis describes the legislative changes that might bring positive effect for aircraft carriers in the maintenance of aircraft. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36265
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a úspěšně zodpověděl dotazy státní zkušební komise. Vedoucí bakalářské práce uvedl, že i přes to, že se student během studia nezaměřoval na problematiku týkající se letecké dopravy, dokázal bakalářskou práci zpracovat na odpovídající úrovni. Některé pasáže by si však zasloužily podrobnější rozpracování. Oponent bakalářské práce v posudku uvedl, že cíl práce, primárně zaměřený na samotné principy zajišťování údržby letadel, byl naplněn. Ke škodě je jen, že návrh - řešení údržby letadel v zahraničí (v Číně) - není více provázán s analýzou, zaměřenou na řešení stejného problému v jiných případech. cze
dc.identifier.stag 32923
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account