Analýza organizace skladování ve firmě VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seidlová, Andrea
dc.contributor.author Benešová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:58Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68761
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou organizace skladování ve firmě Velkoobchod ORION, spol. s r.o. Úvodní kapitola je věnována analýze stávajícího stavu skladování. Hlavní část práce je pak zaměřena na stanovení slabých míst ve skladu a jejich následné zefektivnění pomocí navrhovaných řešení. V závěru práce je provedeno zhodnocení všech návrhů. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza cze
dc.subject skladování cze
dc.subject návrh cze
dc.subject regálová konstrukce cze
dc.subject analysis eng
dc.subject warehousing eng
dc.subject proposal eng
dc.subject rack construction eng
dc.title Analýza organizace skladování ve firmě VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. cze
dc.title.alternative Analysis of the organization warehousing in the company VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated Thesis is focus on analysing the organization warehousing in the company Velkoobchod ORION, spol. s r.o. First part of the thesis is based on analysing of current status of warehousing. The main part of thesis is created by identification of weaknesses in warehousing and their improvement through introduced solutions. Last part of thesis is focus on evaluation of the introduced solutions. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36258
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděla všechny otázky zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 32922
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account