Výkon služby obecní policie v oblasti dopravy v Čáslavi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Václavíková, Marie
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:56Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68757
dc.description.abstract Bakalářská práce se bude zabývat technickým vybavením strážníků obecní policie v Čáslavi. Práce se zaměří na výkon služby strážníků, a na postup strážníků při měření překročené rychlosti. V práci bude navržena změna současného vybavení strážníků. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject měření rychlosti cze
dc.subject strážníci cze
dc.subject služby cze
dc.subject radary cze
dc.subject technické vybavení cze
dc.subject speed measurement eng
dc.subject municipal police officers eng
dc.subject services eng
dc.subject radars eng
dc.subject technical equipment. eng
dc.title Výkon služby obecní policie v oblasti dopravy v Čáslavi cze
dc.title.alternative Performance of municipal police services in the field of transport in Čáslav eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Brožová, Pavlína
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The project will address technical equipment constables of municipal police in Čáslav. Work will focus on duty policemen; further work will focus on the process of constables when measuring speed limit. The work will be proposed amendment to the current equipment constables. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36237
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Studentka úspěšně obhájila bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděla otázky státní zkušební komise.Vedoucí bakalářské práce uvedl, že studentka kombinované formy studia se přihlásila na vybrané téma bakalářské práce, které s ní bylo upřesněno pro městskou policii Čáslav. Pro řešení využívala zkušenosti získané během studia, především z předmětů Provozování silniční dopravy. Na práci pracovala nárazově a ne průběžně. V dílčích částech se objevovaly gramatické chyby. Dílčí dosažené výsledky předávala ke konzultacím. Na připomínky vedoucího práce reagovala a zapracovávala je do bakalářské práce, ale s časovým odstupem. Oponentka bakalářské práce v posudku uvedla, že práce obsahuje mírné odchylky od formálních úprav, překlepy i gramatické chyby. Studentka ve své práci používá 1. os. mn. čísla. U tabulek chybí záhlaví sloupců a současně stránkování v Seznamu tabulek neodpovídá umístění tabulek v textu. Po obsahové stránce studentka provedla analýzu a z ní vytvořila návrhy na možné změny. U návrhu vozidla Hyundai str. 54 není zřejmé, zda chce studentka navrhnout iX 30 nebo iX 35 (obrázek 36 neodpovídá textu). cze
dc.identifier.stag 32913
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account