Postup přípravy provozu MHD Ostrava při výlukových činnostech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Odvárka, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:55Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68754
dc.description.abstract Bakalářská práce po analýze problematiky výlukových činností v rámci MHD Ostrava se zabývá tvorbou a návrhem těchto činností ve vybraných úsecích, a to na Frýdlantských mostech, v úseku Hulváky Telekomunikační škola a krátkodobou výlukou v Hrabůvce. V jednotlivých variantách je vždy posuzována varianta Dopravního podniku Ostrava, a.s. a návrh autora bakalářské práce, což je vždy zanalyzováno a po zhodnocení doporučeno nejvhodnější řešení. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výluky cze
dc.subject Ostrava cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject vozidla cze
dc.subject linky cze
dc.subject traffic closure eng
dc.subject Ostrava eng
dc.subject urban public transport eng
dc.subject timetable eng
dc.subject vehicles eng
dc.subject lines eng
dc.title Postup přípravy provozu MHD Ostrava při výlukových činnostech cze
dc.title.alternative Traffic organization preparation procedure of urban public transport in Ostrava eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Březina, Edvard
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with analysis, creation and layout of the traffic closures within the Ostrava Public Transport Network in selected sections - Frydlant's bridges, in the section "Hulvaky - Telecommunication school" and short-term traffic closure in Hrabuvka. In individual variants is always considered a variant of Traffic Company Ostrava and the proposal of the author of the bachelor's thesis, which is always analyzed and the most suitable solution is recommended after evaluation. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36231
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci, odpověděl na dotazy vedoucího i oponenta a kladně reagoval na dotazy kladené v následné rozpravě. cze
dc.identifier.stag 32898
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account