Analýza organizace skladování ve společnosti Sev.en EC, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seidlová, Andrea
dc.contributor.author Kubelka, Radim
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:54Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68752
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu skladování ve společnosti Sev.en EC, a.s., dále pak návrhem nového řešení a následným vyhodnocením. Autor v práci detailně analyzuje jednotlivé segmenty organizace skladování. Po provedené analýze se zaměřuje na návrh nového systému automatické identifikace pomocí čárových kódů a jeho vyhodnocení. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza cze
dc.subject návrhy cze
dc.subject sklady cze
dc.subject skladování cze
dc.subject čárové kódy cze
dc.subject elektrárna Chvaletice cze
dc.subject analysis eng
dc.subject proposal eng
dc.subject warehouses eng
dc.subject storage eng
dc.subject barcodes eng
dc.subject power station Chvaletice eng
dc.title Analýza organizace skladování ve společnosti Sev.en EC, a.s. cze
dc.title.alternative Storage Organization Analysis in the Company Sev.en, EC, a.s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Cempírek, Václav
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is interested in the current status of Sev.en EC, a.s storage. This work includes three major parts: an analysis of storage organization, a proposal for the new solutions of this organization and a subsequent evaluation of this organization. Firstly, each segment of the Sev.en EC storage organization is analyzed in detail. Secondly, a plan of a new system of automatic identification using barcode is proposed and finally its evaluation is described. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36244
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci, odpověděl na dotazy vedoucího i oponenta a kladně reagoval na dotazy kladené v následné rozpravě. cze
dc.identifier.stag 32854
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account