Zvýšení bezpečnosti vytipovaných přechodů pro chodce ve městě Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína
dc.contributor.author Urban, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:53Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68750
dc.description.abstract Předmětem práce je analýza a návrhy na zvýšení bezpečnosti vytipovaných přechodů pro chodce. Analýza je vyhodnocena pomocí navržené hodnotící metody. Na základě zjištěných nedostatků analýzou jsou zpracovány návrhy úprav. Oporou pro návrh opatření jsou příslušné platné právní předpisy. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezbariérovost cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject právní předpisy cze
dc.subject přechody pro chodce cze
dc.subject barrier-free eng
dc.subject legislation eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject pedestrian crossing eng
dc.title Zvýšení bezpečnosti vytipovaných přechodů pro chodce ve městě Pardubice cze
dc.title.alternative Increase safety of chosen pedestrian crossings in Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kleprlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The work describes analysis of chosen pedestrian crossing and the suggestions for safety using. Specific assessment method was used for the analysis. The suggestions specialize in discoversd failing. Elected changes are based on corresponding laws. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36225
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky kladené státní zkušební komisí.Vedoucí bakalářské práce uvedla, že student od počátku zadání bakalářské práce intenzivně pracoval a práci měl hotovou několik týdnů před odevzdáním. Celkově hodnotila stupně výborně. Oponent bakalářské práce ocenil, že se student věnuje aktuální problematice v oblasti silničního provozu v Pardubicích. Připomínky byly ke tvaru vzorců na str. 34, 35 a 46 z hlediska jejich formální úpravy. Student vhodně využil ke stanovení priorit řešení multikriteriální analýzu, kde jsou však pouze čtyři kritéria. Výsledek návrhu řešení v závěru práce není. cze
dc.identifier.stag 32845
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account