Změny ve výpočtu poplatku za železniční dopravní cestu v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Froněk, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:49Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68740
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o současném stavu problematiky zpoplatnění železniční dopravní cesty v České republice a uvádí změny a rozdíly způsobu výpočtu zpoplatnění od roku 2018. Dále se práce stručně zabývá stavem zpoplatnění železniční dopravní cesty na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku, a to včetně faktorů a podmínek, které do nich vstupují. Rovněž je zpracováno celkové zhodnocení výpočtů a porovnání faktorů, které do výpočtů v jednotlivých státech vstupují. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject infrastruktura cze
dc.subject výpočty cze
dc.subject zpoplatnění cze
dc.subject železnice cze
dc.subject železniční dopravní cesta cze
dc.subject infrastructure eng
dc.subject calculations eng
dc.subject charging eng
dc.subject railways eng
dc.subject railway infrastructure eng
dc.title Změny ve výpočtu poplatku za železniční dopravní cestu v České republice cze
dc.title.alternative Changes in the charging of railway infrastructure in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discusses the current state of the issue of charging for the railway infrastructure in the Czech Republic and presents changes and differences in the method of calculation from 2018. The thesis briefly discusses the state of charging of the railway infrastructure in the Slovakia, Poland, Germany and Austria, including factors and conditions which enter into them. The factors in the individual countries are compared and there is an evaluation of calculations. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36263
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky státní zkušební komise. Vedoucí bakalářské práce uvedl, že student docházel na předem domluvené konzultace a byl vždy řádně připraven. Připomínky průběžně zapracovával do bakalářské práce. Vzhledem k aktuálnosti tématu může být práce použita jako vhodný podpůrný materiál pro tvorbu inženýrské práce. Vzorce pro jednotlivé výpočty byly použity z dostupných Prohlášení o dráze. Oponent bakalářské práce v posudku uvedl, že student provedl praktické porovnání ceny za dopravní cestu po změně, která začne platit od roku 2018. Je škoda, že nevypracoval také porovnání s cenou v zahraničí za obdobnou trasu. Rovněž se mohl více věnovat teoretickému rozboru důvodů pro změnu a tomu, co konkrétně změna přinese do praxe v celosvětovém měřítku. cze
dc.identifier.stag 32817
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account