Zavedení alternativních systémů do dopravní obslužnosti ve vybrané příměstské aglomeraci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Formánek, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:48Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68739
dc.description.abstract Ve vybrané oblasti (Vyškovsko) jsou určeny lokality se slabou poptávkou po přepravě hromadnou dopravou. V těchto případech je zajišťování obslužnosti klasickou veřejnou dopravou neekonomické. V práci je pro tyto lokality navrženo zavedení alternativního dopravního systému. Návrh je vyhodnocen podle vlivu rozhodování cestujících, rozvoje regionu apod. cze
dc.format 48 s., 3 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject alternativní systémy cze
dc.subject doprava cze
dc.subject osobní doprava cze
dc.subject veřejná doprava cze
dc.subject alternative system eng
dc.subject passenger transport eng
dc.subject public transport eng
dc.subject transport eng
dc.title Zavedení alternativních systémů do dopravní obslužnosti ve vybrané příměstské aglomeraci cze
dc.title.alternative Introduction of alternative systems to traffic service in a selected sub-urban agglomeration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated In the selected area Vyškov there are identified locations with a weak demand of public transport. In these cases, it is uneconomical to provide the service by means of convectional public transport. The aim of this work is to design an alternative transport system. The proposal is evaluated on the base of the influence of passenger decisions, regional development etc. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36251
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil předloženou bakalářskou práci, zodpověděl na otázky vedoucího práce a oponenta práce a kladně reagoval na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 32816
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account