Provozování elektrovozidel a bezpečnost chodců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Boštík, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:46Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68734
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na provozování různých typů elektrovozidel a s tím spojené riziko ohrožení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zejména chodců, převážně pak nevidomých či slabozrakých. Analýza se věnuje současnému stavu legislativy a provozu elektrovozidel. Dále autor navrhuje opatření, která by mohla přispět ke zvýšení bezpečnosti. Tyto návrhy jsou následně zhodnoceny. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject elektrovozidla cze
dc.subject chodci cze
dc.subject osoby s postižením zraku cze
dc.subject safety eng
dc.subject electric vehicles eng
dc.subject pedestrians eng
dc.subject people with visual impairment eng
dc.title Provozování elektrovozidel a bezpečnost chodců cze
dc.title.alternative Electric vehicles traffic and pedestrians safety eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on an electric vehicles traffic and related increased risk of danger to all road traffic users, especially for pedestrians, largely for those who are blind or particullary sighted. The analysis deals with the current state of legislation and operation of electric vehicles. Author also suggests measures, which should contribute to increase of safety.These suggestions are further evaluated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36268
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl otázky zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 32807
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account