Počítače náprav na "Studentské experimentální trati " ve VVCD Doubravice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Karel
dc.contributor.author Šlechta, Kryštof
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:39Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:39Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68730
dc.description.abstract Diplomová práce se v úvodu věnuje teoretickému rozboru technologie počítačů náprav používaných Správou železniční dopravní cesty na území České republiky. Další kapitoly jsou věnovány návrhu aplikace počítačů náprav pro experimentální pracoviště ve VVCD Doubravice. Finální kapitoly se zabývají realizací, oživením a měřením navržené sestavy na experimentálním železničním polygonu. cze
dc.format 106 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject detekce dvojkolí cze
dc.subject jednotka počítače Frauscher ACS2000 cze
dc.subject počítač náprav RSR180 cze
dc.subject VVCD Doubravice cze
dc.subject wheel detection eng
dc.subject Axle counter unit Frauscher ACS2000 eng
dc.subject Axle counter RSR180 eng
dc.subject VVCD Doubravice eng
dc.title Počítače náprav na "Studentské experimentální trati " ve VVCD Doubravice cze
dc.title.alternative Axle counters on "Student experimental rails" on VVCD Doubravice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Polívka, Vladimír
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated The diploma thesis begins with the theoretical description of the axle counter technology used by The Railway Infrastructure Administration, state organization in Czech Republic. Further chapters talk counters application design for the experimental railway facility in Educational and Research Centre in Transport, Doubravice. Last chapters focus on the installation itself, deployment and measurements taken on the designed set attached to the experimental facility. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36012
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci zodpověděl dotazy oponenta diplomové práce. V následné rozpravě zodpověděl dotazy člena komise. cze
dc.identifier.stag 32437
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account