Realizace měniče pro nabíjení akumulátorů z fotovoltaických zdrojů s optimalizací pracovního bodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaroslav
dc.contributor.author Kořínek, Karel
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:37Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68728
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá kompletním návrhem stejnosměrného měniče pro dobíjení akumulátorů z fotovoltaického zdroje se sledováním optimálního pracovního bodu. Je zde popsán návrh hardware, tedy výběr součástek a návrh desky plošných spojů. Dále je zde popsán software měniče a na závěr je ověřena funkčnost měniče. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject snižující DC/DC měnič cze
dc.subject fotovoltaika cze
dc.subject Arduino Mega2560 cze
dc.subject chopper converter eng
dc.subject photovoltaic eng
dc.subject Arduino Mega2560 eng
dc.title Realizace měniče pro nabíjení akumulátorů z fotovoltaických zdrojů s optimalizací pracovního bodu cze
dc.title.alternative Realisation of converter for accumulator charging from photovoltaic sources with power optimalisation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lelek, Tomáš
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated This theses deal with complete design of chopper DC/DC converter for charging accumulators by photovoltaic source with maximum power point tracking. It is described design of hardware, so choosing components and design of printed circuit board in this theses. Next it is described software of converter and testing measuring is verified in closing. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36015
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky své diplomové práce a představil realizovaný měnič. Po prezentaci zodpověděl dotaz oponenta diplomové práci. Komise neměla žádné dotazy na uchazeče. cze
dc.identifier.stag 32434
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account