Ovládání modelu soustavy "Kulička na rameni"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Zdeněk
dc.contributor.author Ambrus, Radek
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:36Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:36Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68726
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá ovládáním modelu soustavy "Kulička na rameni". Jedná se o navázání na diplomovou práci s názvem Návrh a realizace modelu "Kulička na rameni". Autorem byl Bc.Zdeněk Bureš. Práce je rozdělena na několik částí. Prvním bodem bylo analyzovat aktuální stav zařízení. Dále byl upraven firmware řídící jednotky. A nakonec byl vytvořen ovládací software, pomocí kterého lze laboratorní přípravek ovládat z počítače. cze
dc.format 96 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kulička cze
dc.subject rameno cze
dc.subject Arduino cze
dc.subject firmware cze
dc.subject ovládací software cze
dc.subject ball eng
dc.subject beam eng
dc.subject Arduino eng
dc.subject firmware eng
dc.subject control software eng
dc.title Ovládání modelu soustavy "Kulička na rameni" cze
dc.title.alternative Control "Ball on beam" model system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lenoch, Václav
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated Master thesis is focused on the control "Ball on beam" model system. This is continuation of the Master thesis Design and implementation of "Ball on beam" model from the author Bc. Zdeněk Bureš. The thesis is divided into several parts. An analyzing the current status of the device was the first part. Then the firmware of the control unit was modified. In the last part was created the control software, which can be used for an easy controlling of the device from the computer. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36009
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi výsledky a závěry své diplomové práce. Na závěr prezentace demonstroval na modelu výsledek své diplomové práce. Po prezentaci zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. Komise neměla žádné dotazy. cze
dc.identifier.stag 32431
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account