Hodnocení kombinovaných lepených spojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schmidová, Eva
dc.contributor.author Matějka, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:22Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68716
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje ocele používané v automobilovém průmyslu a jejich povrchové ochrany, lepení při stavbě karoserií a vybrané normy pro zkoušení a hodnocení lepených spojů. V druhé části práce je uveden postup laboratorního tepelného zpracování oceli 22MnB5 a jeho vliv na hliníko-křemíkovou povrchovou vrstvu této oceli. Práce se zabývá statickým i dynamickým mechanickým zkoušením kombinovaných lepených spojů ocelí, vlivem jejich povrchových vrstev na celkovou pevnost a typ porušení spojů za použití epoxidových konstrukčních lepidel. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Lepené spoje cze
dc.subject zkouška v odlupu cze
dc.subject zkouška ve smyku při zatěžování tahem cze
dc.subject kohezní porušení cze
dc.subject delaminační porušení cze
dc.subject 22MnB5 cze
dc.subject Adhesively bonded joints eng
dc.subject T - peel test eng
dc.subject tensile shear strength test eng
dc.subject cohesion failure eng
dc.subject delamination failure eng
dc.subject 22MnB5 eng
dc.title Hodnocení kombinovaných lepených spojů cze
dc.title.alternative Evaluation of combined adhesively bonded joints eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This master thesis describes steels used in automotive industry and their coating, glueing in construction of bodyworks and selected standards for adhesively bonded joints testing. In the second part of this master thesis there is a description of procedure for laboratory heating of 22MnB5 steel and its affect on Al-Si coating. The thesis focuses on static and dynamic mechanical testing of combined adhesively bonded joints, by its affects of coating on strength of joints and form of failure by using epoxy construction glues. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36201
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student prezentoval informace o hodnocení kombinovaných lepených spojů. Prezentaci měl student přehledně připravenou a od samého počátku s dostatečným počtem obrázků a grafů z vlastního experimentu. Prezentace tak působila srozumitelně a přehledně. Projev studenta byl plynulý, srozumitelný a prezentaci nečetl. Student udržoval oční kontakt se zkušební komisí. Student nepřekročil doporučený čas obhajoby své diplomové práce. Student dobře reagoval na všechny dotazy k diplomové práci, kde prokázal své znalosti z dané problematiky. Student působil klidným a přesvědčivým dojmem. Komise se usnesla na úspěšné obhajobě. cze
dc.identifier.stag 33057
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account