Optimalizace údržbových zásahů na jízdních obrysech kol moderních lokomotiv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kohout, Martin
dc.contributor.author Janák, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:22Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68715
dc.description.abstract Obsahem diplomové práce je řešení problematiky sledování a vyhodnocování vývoje provozního opotřebení kol dvojkolí moderních lokomotiv, které jsou provozovány na traťových úsecích charakterizovaných různým technickým stavem, kvalitou údržby a nestejnými geometrickými parametry koleje. Cílem diplomové práce je pak návrh takové četnosti měření dvojkolí a údržbových zásahů na jízdních obrysech kol, kterými bude možné dosáhnout prodloužení životnosti kol lokomotiv. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject dvojkolí cze
dc.subject jízdní obrys cze
dc.subject údržba cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject prodloužení životnosti cze
dc.subject wheelset eng
dc.subject vehicle wheel profile eng
dc.subject maintenance eng
dc.subject optimalization eng
dc.subject extend of durability eng
dc.title Optimalizace údržbových zásahů na jízdních obrysech kol moderních lokomotiv cze
dc.title.alternative Optimization of maintenance actions on wheel profiles of modern locomotives eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Prchal, Jan
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The scope of the thesis is problem solving for modern locomotives with monitoring and evaluation of the wheelset operating wear trends. Locomotives operate on the line sections that are defined by the variable technical conditions, maintenance quality and by the rails unequal geometrical parameters. The thesis aim is a proposal for the measurement frequency on the vehicle wheel profile and maintenance checks to extend the wheel durability. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Kolejová vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36148
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své diplomové práce a s mírnými nedostatky reagoval na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 33029
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account