Hodnocení vlivu biopaliv pro dopravní prostředky na životní prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkorová, Marie
dc.contributor.author Šaral, Antonín
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:14Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:14Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68708
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vlivem biopaliv na životní prostředí v dopravě. Ve své první části bakalářská práce uvádí základní rozdělení biopaliv podle jejich původu a skupenství. Ve své druhé části se práce zaobírá problematikou legislativy a povinnostmi výrobců a distributorů biopaliv na území České republiky. Ve třetí části práce analyzuje vliv různých druhů biopaliv na produkci emisí výfukových plynů a na funkce motoru. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject biopaliva cze
dc.subject bionafta cze
dc.subject bioetanol cze
dc.subject biomasa cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.subject biofuels eng
dc.subject biodiesel eng
dc.subject bioethanol eng
dc.subject biomass eng
dc.subject environment eng
dc.title Hodnocení vlivu biopaliv pro dopravní prostředky na životní prostředí cze
dc.title.alternative The evaluation of the environmental impact of biofuels for transport eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the influence of biofuels on the environment in transport. In its first part, it describes sources of biofuels and the basic distribution of biofuels by their state and generations. In the second part of his thesis it deals with legislation and obligations of producers and distributors of biofuels in the territory of the Czech Republic. In the third part of the thesis it analyzes the influence of different types of biofuels on the production of exhaust emissions and on engine function. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36019
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student prezentoval informace o hodnocení vlivu biopaliv pro dopravní prostředky na životní prostředí. Prezentaci měl student připravenou přehledně a obsahovala veškeré důležité informace, které bylo potřeba pro porozumění dané problematiky. Student byl připravený a mluvil srozumitelně. Na dotazy student odpovídal pohotově a prokázal své znalosti ze zkoumané problematiky. Komise se usnesla, že obhajoba bakalářské práce proběhla úspěšně. cze
dc.identifier.stag 33553
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account