Možnosti eliminace emisí u spalovacích motorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkorová, Marie
dc.contributor.author Beleš, Michal
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:12Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:12Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68705
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá současným stavem poznání v oblasti technických řešení a komponent redukujících emisní složky ze spalovacích motorů silničních vozidel s následnou diagnostikou těchto komponent. V textu práce jsou uvedeny základní informace týkající se mechanismu vzniku emisí ze spalovacího procesu motorů silničních vozidel. Dále jsou rozebrány typy konstrukcí motoru a komponent, kterými lze dodatečně spaliny upravovat. Nejpřínosnější je praktická část týkající se ukázek a vysvětlení funkce v současné době používané ať už sériové či paralelní diagnostiky těchto komponent. cze
dc.format 86 s.(109200 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject spalovací motor cze
dc.subject emise cze
dc.subject dodatečná úprava spalin cze
dc.subject sériová diagnostika cze
dc.subject paralelní diagnostika cze
dc.subject katalyzátor cze
dc.subject úprava emisí cze
dc.subject combustion engine eng
dc.subject emission eng
dc.subject additional adjusment exhaust gases eng
dc.subject serial diagnostics eng
dc.subject parallel diagnostisc eng
dc.subject emission adjustment eng
dc.title Možnosti eliminace emisí u spalovacích motorů cze
dc.title.alternative Emission elimination options for combustion engines eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the current state of knowledge in the field of technical solutions and components reducing emission from combustion engines of road vehicles with diagnostics of these components. In the text of the thesis are listed basic informations of creating the emission from the combustion process and information about engine construction and components, which can additionally adjust the flue gas. The most beneficial is the practical part of the demonstration and explanation of the function currently used, whether serial and parallel diagnostics of these components. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36022
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s možností eliminace produkce emisí ze silničních vozidel. Prezentaci student připravil přehledně a srozumitelně. Prezentované informace byly zajímavé a srozumitelné. Student zodpověděl veškeré dotazy členů komise bez jakýchkoliv problémů a váhání. Komise rozhodla, že obhajoba bakalářské práce proběhla úspěšně. cze
dc.identifier.stag 33549
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account