Vymezení fyzikálních vlastností výsledného mazacího oleje pro dopravní prostředky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkorová, Marie
dc.contributor.author Pašta, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:12Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:12Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68703
dc.description.abstract Obsah této bakalářské práce se zaměřuje na analýzu maziv pro dopravní prostředky, zejména motorových olejů. Teoretická část zahrnuje informace týkající se složení, vlastností, výroby a klasifikací motorových olejů získané z odborné literatury. V praktické části je popsána příprava vzorků a měření jejich kinematické viskozity. Součástí experimentu bylo také zjistit, jak se tato kinematická viskozita u jednotlivých vzorků změní po přidání různých přísad. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mazivo cze
dc.subject motorový olej cze
dc.subject aditivum cze
dc.subject viskozita cze
dc.subject viskozitní index. cze
dc.subject lubricant eng
dc.subject motor oil eng
dc.subject additive eng
dc.subject viscosity eng
dc.subject viscosity index. eng
dc.title Vymezení fyzikálních vlastností výsledného mazacího oleje pro dopravní prostředky cze
dc.title.alternative Definition of the physical characteristics of the resulting lubricating oil for vehicles eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The content of this work is focuses on the analysis of lubricants for means of transport, especially motor oils. The theoretical part includes information from literature relating to composition, properties, production and classification of motor oils. In the practical part is described the preparation of samples and the measurement of their kinematic viscosity. A part of the experiment was also to find out how this kinematic viscosity in each sample changes with the addition of various additives. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36026
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Ve své prezentaci student komisi seznámil s vymezením fyzikálních vlastností výsledného mazacího oleje pro dopravní prostředky. Prezentace působila srozumitelně a přehledně. Projev studenta byl plynulý. V následné rozpravě reagoval na dotazy členů komise váhavě. Členové komise neměli k práci významných připomínek. Závěr komise zněl, že obhajoba bakalářské práce proběhla úspěšně. cze
dc.identifier.stag 33123
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account