Chiptuning a kontrola namáhání klikového ústrojí vozu Volkswagen CC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilek, Petr
dc.contributor.author Berg, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:09Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:09Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68698
dc.description.abstract Tato bakalářská práce nejprve obecně řeší realitu chiptuningu, jak z hlediska technického, technologického, tak legislativního v České republice. Dále je uvedeno několik orientačních výpočtů z oblasti klikového mechanismu, založených na skutečných naměřených hodnotách, demonstrujících zvýšení namáhání, sil a momentů v důsledku zvýšení výkonu a točivého momentu motoru. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject chiptuning cze
dc.subject ECU cze
dc.subject motormanagement cze
dc.subject snímače cze
dc.subject diagnostické přístroje a systémy cze
dc.subject legislativa chiptuningu cze
dc.subject palivové mapy. cze
dc.subject chiptuning eng
dc.subject ECU eng
dc.subject motormanagement eng
dc.subject sensors eng
dc.subject diagnostic devices and systems eng
dc.subject chiptuning legislation eng
dc.subject fuel maps. eng
dc.title Chiptuning a kontrola namáhání klikového ústrojí vozu Volkswagen CC cze
dc.title.alternative Chiptuning and crank mechanism strain check of Volkswagen CC eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis generally deals with the chiptuning reality, from the technical, technological and legistlative point of view. Furthermore provides several indicative calculations concerning crank mechanism based on real measured values, illustrating increase of strain, forces and moments as a consequence of increase of power and torque. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36017
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Komise byla studentem seznámena s chiptuningem a kontrolou namáhání klikového ústrojí vozu Volkwagen CC. Prezentaci měl přehledně připravenou. Student působil připraveně, mluvil srozumitelně a se všemi členy komise udržoval oční kontakt. V následné rozpravě reagoval na dotazy členů komise pohotově a prokázal své znalosti z dané problematiky. Komise rozhodla, že obhajoba bakalářské práce proběhla úspěšně. cze
dc.identifier.stag 33055
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account