Návrh vstupních parametrů snímače pro dynamický adhezor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Voltr, Ondřej
dc.contributor.author Vícha, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:07Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:07Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68693
dc.description.abstract Práce pojednává o problematice pneumatik, stručně popisuje jejich vznik, funkci a konstrukci. Uvádí druhy zkoušek pneumatik a síly působící mezi vozovkou a pneumatikou. Cílem práce je návrh vstupních údajů pro snímač dynamického adhezoru. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pneumatika cze
dc.subject zkoušky pneumatik cze
dc.subject síly působící mezi pneumatikou a vozovkou cze
dc.subject dynamický adhezor cze
dc.subject tire eng
dc.subject tire tests eng
dc.subject forces between a tire and the surface eng
dc.subject tire test machine eng
dc.title Návrh vstupních parametrů snímače pro dynamický adhezor cze
dc.title.alternative Concept of Input Parameters of the Sensor for a Tire Test Machine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The paper deals with issues concerning tires. It briefly describes their origin, function, and construction. It introduces types of tire tests and forces between a tire and the surface. The aim of the paper is to define input parameters for a tire test machine sensor. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36024
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Komise byla studentem seznámena s návrhem vstupních parametrů snímače pro dynamický adhezor. Student působil připraveně a mluvil srozumitelně. V následné rozpravě student reagoval na dotazy členů komise pohotově a prokázal své znalosti z dané problematiky. Komise rozhodla, že obhajoba bakalářské práce proběhla úspěšně. cze
dc.identifier.stag 30613
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account