Podpora mobility pracovní síly a získávání zaměstnanců ve vybrané společnosti působící v automobilovém průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla
dc.contributor.author Sahánková, Veronika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:59Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:59Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68686
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku mobility pracovní síly. Analyzuje současný stav mobility a nástrojů podporujících mobilitu pracovní síly. Zabývá se též současnými benefity ve vybrané společnosti. Hlavním cílem této práce je vytvořit návrh, kterým bude podpořena mobilita pracovní síly a navrhnout řešení související se získáváním nových zaměstnanců pro konkrétní společnost. cze
dc.format 112 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject trh práce cze
dc.subject mobilita cze
dc.subject pracovní síla cze
dc.subject nezaměstnanost v České republice cze
dc.subject Evropská unie cze
dc.subject labour market eng
dc.subject mobility eng
dc.subject workforce eng
dc.subject unemployment in the Czech Republic eng
dc.subject European Union eng
dc.title Podpora mobility pracovní síly a získávání zaměstnanců ve vybrané společnosti působící v automobilovém průmyslu cze
dc.title.alternative Workforce mobility support and hiring employees in the selected company operating in the automotive industry eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pařízková, Klára
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on workforce mobility. It analyzes the current state of mobility and the tools supporting workforce mobility. It also addresses the current benefits in the chosen company. The main aim of this thesis is to create a proposal that will support workforce mobility and propose solutions related to the acquisition of new employees for a particular company. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36338
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33538
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account