Posílení pozice Jindřichohradeckých místních drah, a. s., v oblasti cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Marková, Klára
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:56Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68679
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na dopravní služby v oblasti cestovního ruchu a analyzuje poskytované služby ve společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Za pomocí metody společenské návratnosti investic jsou navržena opatřena ke zlepšení současných služeb a navrženy jsou i další služby v návaznosti na cestovní ruch, které jsou ekonomicky vyhodnoceny. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject dopravní služby cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject metoda společenské návratnosti investic cze
dc.subject Jindřichohradecké místní dráhy cze
dc.subject tourism eng
dc.subject transport services eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject method of social return on investment eng
dc.title Posílení pozice Jindřichohradeckých místních drah, a. s., v oblasti cestovního ruchu cze
dc.title.alternative Strengthening the position of Jindřichohradecké místní dráhy, Inc., in tourism eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Malý, Martin
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated The master thesis is focused on analysis of transportation services in tourism provided by company Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Using method of social return on investment are proposed measures to improve that services and new further services are suggested. These new draft services in tourism are economical evaluated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36345
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 33527
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account