Hodnocení zaměstnanců s návazností na jejich odměňování ve státní organizaci SŽDC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla
dc.contributor.author Kvasnička, Patrik
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:54Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68675
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku hodnocení a následného odměňování zaměstnanců ve státní organizaci SŽDC a její fungování v praxi. Rozebírá hodnocení jako důležitý aspekt správného fungování organizace s návazností na odměňování. Napomáhá efektivně propojit hodnocení a odměňování zaměstnanců. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject odměňování cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject organizace cze
dc.subject personální management cze
dc.subject evaluation eng
dc.subject remuneration eng
dc.subject employees eng
dc.subject organization eng
dc.subject personal management eng
dc.title Hodnocení zaměstnanců s návazností na jejich odměňování ve státní organizaci SŽDC cze
dc.title.alternative Evaluation of Employees in Relation to their Remuneration in the State Company SŽDC eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Češková, Jitka
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on evaluation and remuneration of employees in the state organization SŽDC in practical operation. The author analyzes evaluation as an important aspect of the correct functioning in relation to the remuneration with the aim to support effective connection of the evaluation and compensation of the employees. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36329
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33521
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account