Návrh podnikatelského plánu pro společnost provozující linkovou osobní dopravu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hyršlová, Jaroslava
dc.contributor.author Kosina, Pavel
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:52Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:52Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68671
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro společnost PK-transbus s.r.o. V rámci teoretické části je pozornost věnována procesu plánování, struktuře podnikatelského plánu a podnikání v oblasti provozování osobní silniční dopravy pro cizí potřeby. Součástí práce je dále analýza vytíženosti spojů na vybraných trasách. Na základě výsledků analýzy je poté navržen a ekonomicky zhodnocen podnikatelský plán společnosti. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject autobusová doprava cze
dc.subject kalkulace nákladů cze
dc.subject podnikatelský plán cze
dc.subject transport accessibility eng
dc.subject bus transportatiton eng
dc.subject costing eng
dc.subject business plan eng
dc.title Návrh podnikatelského plánu pro společnost provozující linkovou osobní dopravu cze
dc.title.alternative Proposal for a business plan for a line passenger service company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Prouza, Martin
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The work focuses on creating a business plan for PK-transbus s.r.o. In the theoretical part, attention is paid to the planning process, the business plan structure and the business activities in the field of passenger road transport for public needs. Part of the thesis is further analysis of the use of connections on selected routes. Based on the results of the analysis, the company's business plan is designed and economically evaluated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36366
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 33515
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account