Zefektivnění výrobního procesu metodami průmyslového inženýrství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Doležalová, Iveta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:49Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68662
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na zvýšení produktivity využitím vybraných metod průmyslového inženýrství, které se zabývají snižováním plýtvání. Zaměřují se na výkonnost a snížení nákladů. Cílem práce je zavedení metody průmyslového inženýrství, která by umožnila snížení nákladů souvisejících s neproduktivitou. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject výrobní proces cze
dc.subject efektivita cze
dc.subject produktivita cze
dc.subject průmyslové inženýrství cze
dc.subject plýtvání cze
dc.subject manufacturing process eng
dc.subject efficiency eng
dc.subject productivity eng
dc.subject industrial engineering eng
dc.subject waste eng
dc.title Zefektivnění výrobního procesu metodami průmyslového inženýrství cze
dc.title.alternative Streamlining of production process by industrial engineering methods eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Maršálek, Radek
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The master thesis is focused on the higher productivity by using industrial engineering methods, which are deal with reduction of waste. The main task is to raise performance and reduction of costs. Target of work is implementation of method industrial engineering, which would reduce cost related with unproductivity. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36369
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33497
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account