Personální management ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisenhammerová, Monika
dc.contributor.author Adámek, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:45Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:45Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68657
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na analýzu personálního procesu ve vybrané společnosti. Zabývá se personálním managementem, jeho postavením a jednotlivými personálními činnostmi. Cílem práce je zmapování personální procesu ve vybrané společnosti. Závěr práce shrnuje zhodnocený návrh pro společnost. cze
dc.format 164 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject personální management cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject motivace cze
dc.subject výběr a získávání pracovníků cze
dc.subject personnel management eng
dc.subject education eng
dc.subject motivation eng
dc.subject selection and recruitment of staff eng
dc.title Personální management ve vybrané společnosti cze
dc.title.alternative Personnel management in the selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Tarabová, Marcela
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the analysis of personnel process in the selected company. It deals with personnel management, its status and individual personnel activities. The main point is to map out the personnel process in the selected company. The conclusion summarizes the revised proposal for the company. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36372
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33488
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account