Efektivita přepravy osob se zdravotním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Šplíchalová, Helena
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:44Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68654
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá dopravou a dopravními prostředky speciálně upravenými pro přepravu handicapovaných osob. Je zaměřena na zefektivnění přepravy osob se zdravotním postižením ve společnosti AUDIS BUS, s. r. o. Pomocí analýzy současného stavu jsou vytvořeny návrhy na efektivnější poskytování těchto služeb. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject osoby se zdravotním postižením cze
dc.subject bezbariérová doprava cze
dc.subject efektivita cze
dc.subject AUDIS BUS, s.r.o. cze
dc.subject people with disabilities eng
dc.subject barrier-free transport eng
dc.subject efficiency eng
dc.subject AUDIS BUS, Ltd. eng
dc.title Efektivita přepravy osob se zdravotním postižením cze
dc.title.alternative Transport efficiency of people with disabilities eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bárta, Luděk
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with transport and means of transport specially adapted for transportation of people with disabilities. It focuses on streamlining the transport of people with disabilities in AUDIS BUS, Ltd. By analyzing the current state of the art, proposals are made for more efficient provision of these services. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36353
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 31153
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account