Systém řízení bezpečnosti v obchodní letecké dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hyršlová, Jaroslava
dc.contributor.author Kolínová, Markéta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:41Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:41Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68649
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na oblast systému řízení bezpečnosti u nesložitých organizací v obchodní letecké dopravě v České republice. Popisuje právní rámec vztahující se k problematice, přibližuje nároky na daný systém a analyzuje současný stav systému řízení bezpečnosti v ČR. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject obchodní letecká doprava cze
dc.subject nařízení cze
dc.subject nesložité organizace cze
dc.subject provozovatelé cze
dc.subject předpisy cze
dc.subject systém řízení bezpečnosti cze
dc.subject commercial aviation transport eng
dc.subject regulation eng
dc.subject operators eng
dc.subject rules eng
dc.subject safety management system eng
dc.title Systém řízení bezpečnosti v obchodní letecké dopravě cze
dc.title.alternative Safety management system of commercial air transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vlček, František
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the issue of the safety management system for non-complex organizations in commercial air transport in the Czech Republic. It describes the legal framework related to the issue, brings the requirements to the system and analyzes the current state of the safety management system in the Czech Republic. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36617
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 31012
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account