Výzkum individuálních kompetencí a faktorů motivace budoucích absolventů škol sdružených v Asociaci středních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví a logistiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gottwald, Dalibor
dc.contributor.author Novotná, Michaela
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:35Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:35Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68644
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou výzkumu individuálních kompetencí a faktorů motivace vstupu do odvětví budoucích absolventů škol sdružených v Asociaci středních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví a logistiky. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cze
dc.subject kompetence cze
dc.subject výzkum cze
dc.subject studium cze
dc.subject absolventi cze
dc.subject motivation eng
dc.subject competence eng
dc.subject research eng
dc.subject study eng
dc.subject graduates eng
dc.title Výzkum individuálních kompetencí a faktorů motivace budoucích absolventů škol sdružených v Asociaci středních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví a logistiky cze
dc.title.alternative Research into individual competences and motivational factors in future graduates of schools associated in IT, Telecommunications, Postal Services and Logistics High Schools Association eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated Thesis deals with research into individual competences and motivational factors in future graduates of schools associated in IT, Telecommunications, Postal Services and Logistics High Schools Association. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Management elektronických komunikací a poštovních služeb cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36430
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Studentka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 33634
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account